Sprawy sporne i postępowania przed sądem

Pomoc naszym Klientom w sprawach sądowych to jedno z naszych kluczowych zadań. Zajmujemy się zarówno postępowaniem polubownym, przygotowywaniem pism procesowych jak i reprezentowaniem Klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji. Mając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie wiemy , że jedną z ważniejszych czynności jest dokonanie szczegółowej analizy każdej sprawy uwzględniając możliwe do osiągnięcia rezultaty i wskazując ryzyko inicjowania postępowania. Dlatego zanim podejmiemy się danej sprawy to ustalamy i przygotowujemy strategię procesową w oparciu o zebrany materiał dowodowy oraz cel jaki zamierzymy osiągnąć.

Prowadzimy sprawy sądowe w obszarach:

 • prawa handlowego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa podatkowego,
 • prawa karnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa pracy.

Klientom indywidualnym polecamy pomoc prawną w zakresie:

 1. Prawa rodzinnego (a w tym w szczególności : rozwody, podział majątku, alimenty);
 2. Prawa spadkowego (a w tym w szczególności : podział lub odmowa przyjęcia spadku, prawo do zachowku);
 3. Prawa pracy (a w tym w szczególności: rozwiązywanie sporów pracodawcą, odszkodowania, mobbing);
 4. Prawa podatkowego (a w tym w szczególności: reprezentowanie podatnika przed Krajową Administracją Skarbową , Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym);
 5. Prawo budowlanego (a w tym w szczególności: reprezentacja przed organami administracyjnym, rozwiązywanie sporów wynikających z nienależytego wykonania usług w tym remontowych i budowlanych);
 6. Prawa egzekucyjnego i komorniczego;
 7. Odszkodowań (a w tym odszkodowań komunikacyjnych oraz związanych z błędem w sztuce lekarskiej);
 8. Reprezentowania konsumenta w sprawach związanych z wadami nabytego przez niego towaru;
 9. Rozwiązywania sporów dotyczących nieruchomości, związanych z działalnością spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych;
 10. Spraw o naruszenie dóbr osobistych;
 11. Opiniowania i redagowania umów.