Tym się zajmujemy

Nasza oferta usług prawnych jest bardzo szeroka. Prosimy o zapoznanie się z jej szczegółami.

SPRAWY SPORNE I POSTĘPOWANIA PRZED SĄDEM

Zajmujemy się zarówno postępowaniem polubownym, przygotowywaniem pism procesowych jak i reprezentowaniem Klientów w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi wszystkich instancji. Mając wieloletnie doświadczenie w tym zakresie wiemy , że jedną z ważniejszych czynności jest dokonanie szczegółowej analizy każdej sprawy uwzględniając możliwe do osiągnięcia rezultaty i wskazując ryzyko inicjowania postępowania. Dlatego zanim podejmiemy się danej sprawy …

FUZJE I PRZEJĘCIA

Świat idzie do przodu i każdego dnia musimy podejmować decyzje, które przystosowują nasze działania do zmieniających się warunków. Jako Kancelaria przygotowujemy Państwa i przeprowadzamy przez trudne obszary zmian i koniecznych modyfikacji. Konsolidacje, łączenia , przekształcenia, podziały oraz wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstw to część naszej oferty, którą kierujemy do Państwa. Dzięki niej macie możliwość stworzenie nowych struktur, wdrażanie projektów modyfikacyjnych, rozpoczęcia istotnych działań sprzyjających rozwojowi …

CONSULTING I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Na rozwój firm ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich są przepisy prawa które nakładają na przedsiębiorcę, pracodawcę wiele obowiązków regulując funkcjonowanie przedsiębiorstwa na niemal wszystkich płaszczyznach. W ramach swoich usług Kancelaria pomaga zidentyfikować obszary zagrożeń i przygotować wewnętrzne procedury, a także wskazać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych..

PRAWO SPÓŁEK I SPRAWY KORPORACYJNE

Rada nadzorcza jako organ kontroli nad spółką pełni szczególną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Szerokie uprawnienia rad nadzorczych oraz odpowiedzialność jaka jest nałożona na członków rad nadzorczych wymaga, aby w jej składzie zasiadali ludzie kompetentni mający szeroką wiedzę na temat mechanizmów gospodarki. Kancelaria wspomaga prace rad nadzorczych , zarządów spółek. Przygotowujemy i uczestniczymy w posiedzeniach wspólników, rad nadzorczych , zarządów. Przygotowujemy i opiniujemy uchwały, sporządzamy projekty dokumentów ,doradzamy w bieżących sprawach.

DORADZTWO PODATKOWE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Mając na uwadze, że optymalizacja kosztów oraz bezpieczeństwo podatkowe to jedno z głównych założeń świadomego poruszania się w obszarze gospodarczym … 

BUSINESS PROCESS OUTSOURCING (BPO)

Planując rozwój firmy należy wziąć pod uwagę konieczność powierzenia istotnych spraw firmy w ręce profesjonalistów i ekspertów. Dotyczy to  zarówno  dużych, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw, dążąc do optymalnego wykorzystywania zasobów w firmie. Przekazywanie na zewnątrz określonych procesów (takich jak księgowość finansowa, kadry i płace, rekrutacje, dział prawny ) przyczynia się do …

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI I DŁUGÓW

Kancelaria świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego (windykacji należności). Zapewniamy profesjonalną i skuteczną obsługę Klientów zmierzającą do zapewnienia terminowego spływu należności, z uwzględnieniem zachowania dobrych relacji z dłużnikami.
Sporządzamy przedsądowe wezwania do zapłaty , przygotowujemy porozumienia i ugody oraz na każdym etapie postępowania dążymy do ugodowego załatwienia sporu. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych na każdym etapie i nadzorujemy ich realizację. Bierzemy udział w postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych

ODSZKODOWANIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE

Kancelaria oferuje usługi związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia na etapie przesądowym oraz zastępstwo procesowe i prowadzenie postępowania sądowego w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową. Dokonujemy analizy stanu faktycznego oraz zebranego materiału, ustalamy strategię oraz możliwość osiągnięcia zamierzonego celu. Przeprowadzamy Klienta przez proces negocjacji, ugody, postępowania sądowego aż do zakończenia procesu egzekucji.

TRANSPORT , LOGISTYKA, SPEDYCJA

Kancelaria w sposób kompleksowy wspiera firmy związane z branżą transportową i spedycyjną. Znając specyfikę branży doskonale wiemy, że naszym Klientom zależy przede wszystkim na szybkim i skutecznym działaniu oraz na efektywnym rozwiązywaniu problemów związanych z tą dziedziną gospodarki. Wspieramy Państwa na gruncie prawnym i podatkowym. Całościowo zajmujemy się tym rodzajem przedsiębiorstw wiedząc, że tylko zintegrowane usługi mogą umocnić pozycję naszego Klienta na rynku.

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy . Zapewniamy doradztwo z zakresu zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy dokumenty, ekspertyzy i opinie z zakresu prawa pracy, wpieramy agencje pracy. Doradzamy w procesie restrukturyzacji oraz kreowania polityki zatrudnienia, w tym zatrudnienia …

IT I NOWE TECHNOLOGIE

Rozwój technologiczny sprawił, że już niemal w każdym aspekcie życia korzystamy z najnowszych zdobyczy techniki i zaawansowanego oprogramowania. Bez tego nikt już sobie nie wyobraża funkcjonowania w obecnym świecie. Rosnące wymagania rynku sprawiły, że inwestowanie we własność intelektualną nie jest już odbierane jako innowacja tylko jako …

INWESTYCJE, NIERUCHOMOŚCI, PRAWO BUDOWALNE

W związku z tym, iż otoczenie prawne dotyczące inwestycji oraz prawa administracyjnego stale ulega zmianie Kancelaria świadczy usługi związane z kompleksową obsługą procesu inwestycyjno- budowalnego. Wspieramy naszych Klientów już na etapie podjęcia decyzji o inwestycji poprzez pozyskiwania pozwolenia na budowę, realizację inwestycji i jej zakończenie.
Pomagamy przy transakcjach sprzedaży, dzierżawy, najmu nieruchomości, a także przy pozyskiwaniu finansowania takich transakcji. Reprezentujemy także naszych klientów w sporach sądowych związanych z nieruchomościami i procesem inwestycyjno-budowalnym.

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Kancelaria świadczy usługi związane z ochroną konkurencji i konsumentów dostosowując je do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Celem naszych działań jest zapewnienie Klientowi osiągnięcia celu gospodarczego w sposób bezpiecznych i nienaruszający prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Wiąże się to z koniecznością analizy ryzyka, które może być uznane za ograniczenie konkurencji i wprowadzeniu w przedsiębiorstwie takich mechanizmów, które minimalizowałoby zagrożenie dotyczące naruszenia praktyk w tym zakresie.

Obejmuje stosunek pracodawcy i pracownika. Skutki łamania Prawa Pracy są szczególnie widoczne w trakcie kryzysów gospodarczych.

Prawo Pracy

Prawo Spadkowe

Otrzymałeś spadek – skontaktuj się z prawnikiem. Coś co wydaje się oczywiste, często oczywiste nie jest. 

Jeśli zdarzy się kryzys rodzinny, możesz potrzebować mediacji lub skutecznej obrony. Staniemy po Twojej stronie.

Prawo Rodzinne

Prawo Podatkowe

Nie wystarczy dobry pomysł na biznes. Zawiłość przepisów nie jeden z tych pomysłów pogrzebała.

Dobra inwestycja wymaga solidnej podpory prawnej. Zbudujemy ją dla Ciebie i Twojej firmy.

Prawo Budowlane

Prawo Egzekucyjne

Nie zgadzasz się na utratę majątku? Sprawdź, czy masz ku temu podstawy prawne.

Komornik? Zła wiadomość? Poczucie niesprawiedliwości? Pamiętaj, że  istnieją procedury odwoławcze. 

Prawo Komornicze

Prawa Autorskie

jeśli ktoś skopiował Twój pomysł, projekt utwór lub pracę, to warto dochodzić swoich praw.

Urzędnik nie zawsze ma racje. Przepisy są często bardzo odległe od jego wyobrażeń. Pomożemy Ci to zweryfikować.

Prawo Administracyjne

Prawo Celne

Zanim dokonasz poważnego zakupu za granicą, pomyśl o prawniku, który pomoże pokonać Ci gąszcz mało przejrzystych przepisów.