Business Process Outsourcing (BPO)

Planując rozwój firmy należy wziąć pod uwagę konieczność powierzenia istotnych spraw firmy w ręce profesjonalistów i ekspertów. Dotyczy to zarówno dużych, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw, dążąc do optymalnego wykorzystywania zasobów w firmie. Przekazywanie na zewnątrz określonych procesów (takich jak księgowość finansowa, kadry i płace, rekrutacje, dział prawny ) przyczynia się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności, przy równoczesnym zachowaniu, a nawet podniesieniu jakości zlecanych usług.

Korzystanie z usług zewnętrznej firmy pozwala na dostęp do wysokiej klasy specjalistów z poszczególnych dziedzin. Często zatrudnienie w firmie osób o tak wysokich kwalifikacjach byłoby za dużym i niepotrzebnym wydatkiem, który przeniesiony na inny obszar może dać inne wymierne korzyści. Dlatego też oferujemy Państwu:

 1. Usługowe prowadzenie ksiąg podatkowych:
  – księgi rachunkowe, 
  – podatkowa książka przychodów i rozchodów ( pkpir ),
  – ryczałt,
  – karta podatkowa,
 2. Prowadzenie kadr i płac i rozliczeń z ZUS;
 3. Sporządzanie deklaracji podatkowych i pomoc w tym zakresie;
 4. Rozliczanie podatku od towarów i usług ( VAT );
 5. Intrastat;
 6. PFRON;
 7. Wsparcie w zakresie obowiązków związanych z systemem monitorowania przewozów (SENT);
 8. Szkolenia pracowników.