Prawo Pracy

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie prawa pracy . Zapewniamy doradztwo z zakresu zarówno indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Przygotowujemy dokumenty, ekspertyzy i opinie z zakresu prawa pracy, wpieramy agencje pracy. Doradzamy w procesie restrukturyzacji oraz kreowania polityki zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców.
Kancelaria reprezentuje zarówno pracowników jak i pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy. Dotyczy to np. roszczeń o wypłatę wynagrodzenia , odszkodowania, zadośćuczynienia, czy też ustalenia zasadności i prawidłowości rozwiązania stosunku pracy, itd.
W szczególności zajmujemy się :

  1. Sporządzaniem umów o pracę i umów zlecenia oraz pozostałych dokumentów związanych z procesem zatrudnienia;
  2. Przygotowujemy regulaminy, układy zbiorowe, pakiety socjalne , porozumienia i ugody związane z prawem pracy;
  3. Współpracujemy ze związkami z zawodowymi, wspieramy działalność socjalną przedsiębiorcy;
  4. Wspieramy agencje zatrudnienia;
  5. Reprezentujemy pracowników oraz pracodawców w sporach pracowniczych.