Kancelaria Prawna

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, która niekiedy bardzo drogo kosztuje. 

Nazywam sie Marta Czternastek. Jestem Radcą Prawnym oraz Doradcą Podatkowym. Unikatowe połączenie tych dwóch zawodów daje mi ogromną przewagę w sprawach dotyczących praw i obowiązków przedsiębiorców oraz osób fizycznych, bowiem niewiele osób może się poszczycić jednoczesnym posiadaniem specjalistycznej wiedzy księgowej oraz umiejętnością prowadzenia spraw sądowych.

Zlecenie wykonania usługi dla radcy prawnego, który jest jednocześnie doradcą podatkowym daje rękojmię prowadzenia jej zgodnie z wysokimi standardami określonymi przez ustawę o radcach prawnych oraz ustawę o doradcach podatkowych oraz zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego i Kodeksu Etyki Doradcy Podatkowego.

Zapraszam Państwa do współpracy.

Nasza oferta.

Nad wysoką jakością wykonywanych przez nas usług czuwają samorządy zawodowe obu korporacji prawnych działający pod bezpośrednim nadzorem Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Finansów.

W celu optymalnego zabezpieczenia prawnego naszych Klientów oferujemy Państwu następujące usługi:

 1. Prowadzenie spraw sądowych w obszarach: prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa karnego, prawa rodzinnego, prawa pracy.
 2. Zastępstwo procesowe, doradztwo, reprezentowanie klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, organami egzekucyjnymi, administracyjnymi, oraz WSA i NSA.
 3. Pomoc przy zakładaniu indywidualnej działalności gospodarczej.
 4. Zakładanie oraz przekształcanie spółek ( podział spółki, łączenie spółek, likwidacja spółki).
 5. Przygotowywanie i opiniowanie umów.
 6. Przygotowanie pism procesowych i pism w postępowaniach administracyjnych.
 7. Mediacje i negocjacje. 

Klientom indywidualnym polecamy pomoc prawną w zakresie:

 

 1. Prawa rodzinnego (a w tym w szczególności : rozwody, podział majątku, alimenty).
 2. Prawa spadkowego (a w tym w szczególności : podział lub odmowa przyjęcia spadku, prawo do zachowku).
 3. Prawa pracy (a w tym w szczególności: rozwiązywanie sporów pracodawcą, odszkodowania, mobbing).
 4. Prawa podatkowego (a w tym w szczególności: reprezentowanie podatnika przed urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej, izbą skarbową, WSA, NSA).
 5. Prawo budowlanego (a w tym w szczególności: reprezentacja przed organami administracyjnym, rozwiązywanie sporów wynikających z nienależytego wykonania usług w tym remontowych i budowlanych).
 6. Prawa egzekucyjnego i komorniczego.
 7. Odszkodowań (a w tym odszkodowań komunikacyjnych oraz związanych z błędem w sztuce lekarskiej).
 8. Reprezentowania konsumenta w sprawach związanych z wadami nabytego przez niego towaru.
 9. Rozwiązywania sporów dotyczących nieruchomości, związanych z działalnością spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.
 10. Spraw o naruszenie dóbr osobistych.
 11. Opiniowania i redagowania umów.

Historia

      Nasza Kancelaria Prawna działa na rynku usług prawniczych od wielu lat.

We wcześniejszym okresie naszą działalność koncentrowaliśmy na usługach księgowych oraz doradztwie podatkowym. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw i ciągle zmieniające się otoczenie prawne pokazały, iż na rynku brakowało Kancelarii, która kompleksowo zajęłaby się sprawami klientów nie tylko w obszarze prawno – sądowym lecz również prawno- podatkowym i prawno -księgowym. Dlatego też, przed laty podjęłam decyzję o rozbudowie działu prawnego, który powstał na bazie bogatego doświadczenia zawodowego zdobytego już wcześniej w obszarach prawa gospodarczego, handlowego czy podatkowego. Bardzo szybko okazało się, że właśnie takie unikatowe połącznie usług prawnych i doradztwa podatkowego oraz biznesowego stanowi źródło sukcesów naszych klientów. Nie można, bowiem oddzielać czynności prawnych od skutków jakie wywołują one w obszarach finansowych ani podejmować ważnych decyzji bez rozumienia mechanizmów gospodarczych. Ta wiedza stanowi podstawę naszego działania i daje nam przewagę na rynku prawnym, i rynku księgowym. A tak przykładowo to ilu tak naprawdę znacie Państwo księgowych, którzy stosują w praktyce art. 451 k.c. lub prawników, którzy prawidłowo rozpoznają obowiązek podatkowych przy postawianiu zobowiązań ? To nieważne ? Nieistotne ? Ależ oczywiście, że ważne. Nawet bardzo. Między innymi dzięki takiej wiedzy wygrywamy procesy a nasi klienci odzyskują pieniądze. To działa. I to od lat, gdyż od lat otaczamy naszych klientów pełną opieką prawną stawiając sobie za cel ich prawne bezpieczeństwo, pomoc w trudnych sprawach, doradztwo oraz outsourcing usług księgowych. W trakcie wielu lat współpracy wraz z naszymi klientami stoczyliśmy wiele zwycięskich bitew prawnych. Z każdej wyciągnęliśmy naukę, a doświadczenie, które zdobyliśmy zaprocentowało nie tylko ustabilizowaną pozycją na rynku lecz także opinią o eksperckim poziomie prowadzenia spraw.


Jednak od historii ważniejsza jest dla nas teraźniejszość i przyszłość, która ze względu na zawirowania związane z epidemią wirusa COVID-19, stawia przed nami zadania, z którymi mierzyć się mogą tylko najbardziej zaangażowani prawnicy. Z kryzysem, który został wywołany pandemią będziemy walczyć przez kolejne lata. Nie tylko na sali sądowej lecz także w trakcie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych mających realny wpływ na rozwój firm, wysokość zatrudnienia, lokaty kapitału, otwarcie na nowe rynki i nowe projekty, zmiany form prowadzenia działalności gospodarczej, powstawanie, przekształcenie i łącznie spółek, szeroko pojęte optymalizacje, procesy wdrożeniowe, itd. A my na tę walkę jesteśmy przygotowani i gotowi.