Fuzje i przejęcia

Świat idzie do przodu i każdego dnia musimy podejmować decyzje, które przystosowują nasze działania do zmieniających się warunków. Jako Kancelaria przygotowujemy Państwa i przeprowadzamy przez trudne obszary zmian i koniecznych modyfikacji. Konsolidacje, łączenia , przekształcenia, podziały oraz wyodrębnienia zorganizowanych części przedsiębiorstw to część naszej oferty, którą kierujemy do Państwa. Dzięki niej macie możliwość stworzenie nowych struktur, wdrażanie projektów modyfikacyjnych, rozpoczęcia istotnych działań sprzyjających rozwojowi. Od decyzji o konieczności podjęcia zmian w firmie po zakończenie procesu restrukturyzacji jesteśmy z Wami.
W szczególności skupiamy się na:

  1. Tworzenia strategii rozwoju;
  2. Analizie due diligence;
  3. Oszacowaniu ryzyka;
  4. Wyodrębnienie struktur i ich analizie;
  5. Sprawdzeniu partnera;
  6. Udział w negocjacjach;
  7. Przeprowadzenie procesu zmian.