Consulting i finansowanie działalności

Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie w planowaniu inwestycji krajowych oraz międzynarodowych, a także pomoc w procesie pozyskiwania dotacji i dofinansowań prowadzonej działalności gospodarczej.


Compilance
Na rozwój firm ma wpływ wiele czynników. Jednym z nich są przepisy prawa które nakładają na przedsiębiorcę, pracodawcę wiele obowiązków regulując funkcjonowanie przedsiębiorstwa na niemal wszystkich płaszczyznach. W ramach swoich usług Kancelaria pomaga zidentyfikować obszary zagrożeń i przygotować wewnętrzne procedury, a także wskazać zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych. W szczególności oferujemy Państwu usługi polegające na :

  1. Audycie przedsiębiorca i identyfikację ryzyka;
  2. Tworzeniu lub sprawdzeniu regulaminów wewnętrznych oraz procedur;
  3. Modyfikację struktur przedsiębiorstwa;
  4. Bieżące doradztwo;
  5. Szkoleniu menadżerów i osób zatrudnionych.