Doradztwo Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi doradztwa podatkowego i outsourcingu księgowego. Mając na uwadze, że optymalizacja kosztów oraz bezpieczeństwo podatkowe to jedno z głównych założeń świadomego poruszania się w obszarze gospodarczym polecamy Państwu następujące usługi:

 1. Optymalizację podatkową i audyt podatkowy;
 2. Udzielanie porad i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego :
  – podatek dochodowy od osób prawnych ( CIT ),
  – podatek dochodowy od osób fizycznych ( PIT ),
  – podatek od towarów i usług ( VAT ),
  – podatek od spadków i darowizn,
  – podatek od czynność prawnych,
  – podatki lokalne,
  – pozostałe obciążenia budżetowe.
 3. Reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów przed organami podatkowymi, organami administracji samorządowej i państwowej oraz sądowych na każdym etapie postepowania;
 4. Interpretacje indywidualne ;
 5. Projektowanie optymalnych struktur prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. Ustalenie optymalnej formy opodatkowania;
 7. Nadzór nad procesem przekształcenia, łączenia, wydzielenia spółek;
 8. Nadzór nad działalnością struktur księgowych w firmie.